Роман Један разорен ум води нас у Београд и Србију непосредно након сукоба на Чукур чесми 1862. године. Игром околности долази до сусрета и упознавања главних јунака ове приче, патријархално васпитаних младића Стевана и Веље, који неодољиво личе један на другог. Како ту необичну физичку сличност све више препознаје и њихова околина, која их неретко и замењује, они постају нераздвојни пријатељи, готово побратими. Увођење мотива љубавног троугла, на којем је изграђен сам заплет приче, постепено разара њихово пријатељство, а Вељу, психички лабилнијег јунака, опчињеног Кантом и његовом филозофском поставком света и свемира, напослетку доводи до параноичног страха и психозе. Преиспитивање позиција љубави и пријатељства јунацима ће, исто као и девојци у коју су обојица заљубљени, донети различиту судбину.

Roman „Jedan razoren um” vodi nas u Beograd i Srbiju neposredno nakon sukoba na Čukur česmi 1862. godine. Igrom okolnosti dolazi do susreta i upoznavanja glavnih junaka ove priče, patrijarhalno vaspitanih mladića Stevana i Velje, koji neodoljivo liče jedan na drugog. Кako tu neobičnu fizičku sličnost sve više prepoznaje i njihova okolina, koja ih neretko i zamenjuje, oni postaju nerazdvojni prijatelji, gotovo pobratimi. Uvođenje motiva ljubavnog trougla, na kojem je izgrađen sam zaplet priče, postepeno razara njihovo prijateljstvo, a Velju, psihički labilnijeg junaka, opčinjenog Кantom i njegovom filozofskom postavkom sveta i svemira, naposletku dovodi do paranoičnog straha i psihoze. Preispitivanje pozicija ljubavi i prijateljstva junacima će, isto kao i devojci u koju su obojica zaljubljeni, doneti različitu sudbinu.

Прелистајте књигу:

Димензије 14 × 20 цм

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.