Zbirka priča Laku noć, Džoni u sebi okuplja priče iz svakodnevnog života koje su po svojoj formi više nego realne, odnosno – mogu da se preslikaju na svačiji život. One su fragmenti različitih života i sudbina utkanih u formu opšteg, poznatog i opipljivog široj čitalačkoj publici.

Krećući se od motiva ljubavi, preko nostalgije, do suočavanja sa pozicijom i problemima savremenog čoveka, te odgovornosti koje za sobom nose prijateljstvo, porodica i posao – dolazimo do borbe za ideale i pronalaženje odgovora o vlastitim snovima. Tu uočavamo da autor o junacima svojih priča ne piše sa distance, niti ih tako sagledava. Osetno je primetan sentiment njegove bliskosti i poistovećivanja sa njima. Koliko god su oni jedinke za sebe, toliko su i samo jedna nit u masi ljudi koje svakodnevno srećemo. Otuda se ove priče mogu posmatrati, u većoj ili manjoj meri, i kroz prizmu autobiografskog dela.

Na posletku svega stoji autorov izbrušen, lagan, pitak i nenametljiv stil pisanja, koji će, prilikom čitanja, biti prijemčiv gotovo svim generacijama.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.